WEET JIJ OP WELKE TOESLAGEN JE RECHT HEBT NA DE SCHEIDING?

Post delen:

Tijdens de scheiding, maar ook erna zullen bepaalde geldzaken geregeld moeten worden. Belangrijk daarbij is te kijken of je recht hebt op bepaalde toeslagen en wanneer je deze toeslagen kunt aanvragen.

Toeslagen zijn financiële bijdragen van de overheid.
Na de scheiding, kan het zijn dat je recht hebt op toeslagen. Zeker als je kinderen hebt en de kind(eren) bij jou staan ingeschreven, bijvoorbeeld het kindgebonden budget.

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderen tot 18 jaar. De hoogte is afhankelijk van het inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd.
Daarnaast is het van belang dat je de kinderbijslag ontvangt.

De ouder die de kinderbijslag op zijn naam heeft bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), krijgt ook het kindgebonden budget. Je kunt ervoor kiezen dat de andere ouder het kindgebonden budget krijgt, omdat deze ouder een lager inkomen heeft en recht heeft op een hogere toeslag.

TIP
Hebben jullie 2 of meer kinderen? Dan kunnen jullie allebei kindgebonden budget krijgen. Dit is te regelen door ieder apart kinderbijslag aan te vragen bij de SVB. Dat kan voor het kind dat op jouw adres staat ingeschreven.

©2021 ALLEBEIVERDER