WAT ALS ER EEN GOEDE OPLOSSING IS ?

Post delen:

Je bent gescheiden en je ontvangt alimentatie van je ex-partner.
Maar wat als je ex-partner komt te overlijden?
Wat gebeurt er dan met de kinderalimentatie en partneralimentatie die je ex-partner betaalde?

De alimentatie komt bij overlijden te vervallen, met alle gevolgen van dien voor jou en de kinderen!
Hoe ga je de maandelijkse verplichtingen betalen? En de kosten voor zorg en opvoeding van de kinderen?
Waarschijnlijk heb je het geld hard nodig en loop je het risico in financiële problemen te raken.

Gelukkig is het wegvallen van de alimentatie door overlijden op te lossen.
Er zijn meerdere mogelijkheden, bijvoorbeeld het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering.
Belangrijk is de gevolgen van overlijden na de scheiding goed in kaart te brengen, zodat er weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat je achteraf niet voor vervelende financiële verrassingen komt te staan.

©2021 ALLEBEIVERDER