VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN!

Post delen:

Als je getrouwd/geregistreerd partnerschap bent aangegaan na 1 januari 2018, dan is de beperkte gemeenschap van goederen van toepassing.
Alleen het vermogen dat tijdens het huwelijk/ geregistreerd partnerschap wordt verworven valt in de gemeenschap. Alle individuele bezittingen voor het huwelijk/partnerschap blijven privé.

Tijdens het huwelijk is de kans groot dat privévermogen wordt vermengd met het gemeenschappelijk vermogen.
Het vermengen van vermogens tijdens het huwelijk brengt veel onduidelijkheden met zich mee bij scheiden en leidt vaak tot de nodige discussies, waardoor het tussen partners kan escaleren en in het uiterste geval uitmondt in een vechtscheiding.

Jammer eigenlijk, want dit is te voorkomen!

TIP:
Zet samen duidelijk op papier, voordat je in het huwelijksbootje stapt, welk vermogen/bezittingen van wie is.
Houd een goede administratie bij van het privévermogen wat ingebracht is in het gemeenschappelijk vermogen.
Mochten jullie namelijk gaan scheiden, dan weten jullie welk vermogen van wie is. Kun je dit niet aantonen, dan valt dit vermogen in de gemeenschap en deelt je ex mee!

Beter nog! Leg, voordat je in het huwelijksbootje stapt, afspraken vast bij de notaris.
Dit zorgt voor rust en duidelijkheid!

©2021 ALLEBEIVERDER