Scheiden en kinderen. KIEZEN VOOR CO-OUDERSCHAP?

Post delen:

Tegenwoordig kiezen steeds meer gescheiden ouders voor co-ouderschap. Co-ouderschap houdt in, dat beide ouders ongeveer een gelijk aandeel hebben in de dagelijkse verzorging en opvoeding. Bijvoorbeeld de ene week bij de vader en de andere week bij de moeder.

Ook al wonen jullie niet meer samen, na de scheiding de kinderen in gezamenlijkheid opvoeden is de meest gewenste situatie.
Co-ouderschap past tevens goed in de hedendaagse maatschappij, waarbij beide ouders deelnemen aan het arbeidsproces.

Wat zijn belangrijke voorwaarden voor co-ouderschap:
· Dat de afspraken in een ouderschapsplan worden vastgelegd en “up to date” worden gehouden.
· Dat jullie, ook na de scheiding, goed blijven communiceren, zonder ruzie en conflicten
· Dat jullie rekening houden met de leeftijd en behoefte van jullie kinderen
· Co-ouderschap werkt het beste als jullie dicht bij elkaar wonen

Is er bij co-ouderschap sprake van kinderalimentatie? ja!
Jullie zijn samen verantwoordelijk voor de kosten van de opvoeding en verzorging van jullie kinderen..
Als een van jullie meer verdient zal, vanuit de verzorgingsgedachte, deze ouder een hogere bijdrage leveren in de kosten. Deze bijdrage noemt men kinderalimentatie.

©2021 ALLEBEIVERDER