Mijn pensioen, daar blijft mijn ex-partner vanaf!

Post delen:

Jullie gaan scheiden! Er zijn veel vragen over verschillende onderwerpen, waaronder ook de verdeling van pensioen!? Als je uit elkaar gaat, word je voor het eerst geconfronteerd met wettelijke regels die gelden omtrent het verdelen van pensioen.

In de wet staat bijvoorbeeld dat gehuwden en geregistreerde partners het ouderdomspensioen dienen te verevenen. Maar wat betekent dat? Je zou toch denken het is mijn pensioen, daar blijf jij vanaf! Maar pensioen wordt gezien als spaargeld dat bij scheiding verdeeld moet worden, tenzij je in de huwelijkse voorwaarden deze verdeling hebt uitgesloten.

Maar wat betekent dit nou precies? En wat zijn de gevolgen van gemaakte afspraken bij scheiding als je met pensioen gaat? En stel je ex-partner komt te overlijden voor zijn pensioendatum? Krijg je dan nog een deel van het pensioen van je ex-partner?

Veel scheidende partners vinden pensioen een complex onderwerp. Ik zie dat ze al gauw de neiging hebben de gevolgen van de pensioenverdeling niet te onderzoeken, waardoor ze eigenlijk niet goed weten wat de consequenties zijn van de wettelijke regels. Heb jij inzichtelijk wat jij straks overhoudt aan pensioeninkomen na de scheiding?

En zijn deze wettelijk regels omtrent pensioenverdeling voor jullie ook de beste afspraken die jullie kunnen maken? Bijvoorbeeld bij een groot leeftijdsverschil tussen partners, is het vaak beter af te wijken van de wet en andere afspraken te maken.

Het is belangrijk financieel advies en begeleiding in te schakelen tijdens jullie scheiding. Laat je hele financiële situatie voor en na de scheiding en jullie wensen in kaart brengen, zodat jullie de juiste beslissingen kunnen maken, ook over het complexe onderwerp pensioen.

©2021 ALLEBEIVERDER