HOE MOOI ZOU HET ZIJN INDIEN IK ONGESTOORD KAN BLIJVEN ONDERNEMEN ….

Post delen:

Ondernemers wordt vaak geadviseerd te trouwen met huwelijkse voorwaarden. De belangrijkste reden is, dat bij een eventueel faillissement van de onderneming, het privé vermogen buiten het faillissement valt.

Maar hoe zit het eigenlijk als jij als ondernemer gaat scheiden?
Is het bedrijf dan automatisch van jou als ondernemer?
Of heeft jouw ex-partner ook recht op een deel? En als jouw ex-partner recht heeft op een deel, kan jij het bedrijf dan nog wel voortzetten?

Allemaal vragen waar jij als ondernemer mee worstelt!

Per saldo is het antwoord op bovenstaande vragen niet eenduidig.

Als het bedrijf verdeeld moet worden, kunnen bepaalde criteria op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, waardoor scheidende ondernemers nogal eens bij de rechter uitkomen. Soms jarenlang procederen met hun ex-partner, omdat ze er gewoon niet uit komen.

Daarom is het bij uitstek voor een ondernemer en zijn/haar partner van groot belang in gesprek te gaan met een scheidingsadviseur die verstand van zaken heeft. Zodat jullie de scheiding soepel en zorgvuldig kunnen doorlopen en allebei verder kunnen.

©2021 ALLEBEIVERDER