+31 6 23011431 info@allebeiverder.nl

Het scheidingstraject

In grote lijnen kan een scheiding in Nederland op twee manieren doorlopen worden. Je kunt proberen samen afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding met behulp van een scheidingsbegeleider (bemiddelaar). Of wanneer samen overleggen echt niet meer mogelijk is, dan zal de rechter de uitkomst gaan bepalen. Je verliest in dit geval zelfbeschikking, iemand anders zal de uitkomst voor jou bepalen.

‘Scheiden met behulp van een mediator is de beste optie. Door samen het convenant op te stellen worden de afspraken door jullie beiden gedragen. Je hebt de uitkomst in eigen hand’.

Tijdens de mediation staan bij Allebei Verder niet de feiten en de standpunten centraal, maar jullie bedoelingen, wensen en belangen. De pijlen zijn gericht op het inrichten van de toekomst. Zeker wanneer je kinderen hebt is dit essentieel.

Begeleiding van de scheiding
Het scheidingstraject begint met het maken van een afspraak. Je wordt beiden tegelijk uitgenodigd. We maken kennis en inventariseren wat er moet gebeuren. Naast het in goede banen leiden van de communicatie tussen jou en je toekomstige ex-partner helpt Allebei Verder je ook met de praktische zaken. In hoofdlijnen komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Ouderschapsplan ten behoeve van de (eventuele) kinderen
  • Verdeling van de bezittingen (waaronder de eventuele eigen woning)
  • Kosten van kinderen, kinderalimentatie en/of eventuele partneralimentatie
  • Inzichtelijk maken van toekomstig maandelijks besteedbaar inkomen
  • Verdeling van pensioenen
  • Vastleggen van de afspraken in een overeenkomst (echtscheidingsconvenant)
  • Belastingaangifte in het jaar van de scheiding

Ga je akkoord met de besproken begeleiding, dan kan de dienstverleningsovereenkomst getekend worden. Hierna volgen een aantal inhoudelijke gesprekken. Nadat over alle onderwerpen overeenstemming is bereikt, kunnen de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een concept echtscheidingsconvenant. Als je het beiden eens bent met deze afspraken kan het definitieve echtscheidingsconvenant getekend worden.

Afhankelijk van je samenlevingsvorm worden de bijbehorende formaliteiten uiteraard doorlopen. Denk hierbij aan het indienen van het echtscheidingsverzoekschrift bij een rechtbank.

Pendelmediation
Als het in jullie situatie niet mogelijk is om het scheidingsproces samen te doorlopen, kunnen we door middel van ‘pendelmediation’ het scheidingstraject ook afwikkelen. Dit is een methode waarbij individuele gesprekken met jou en je toekomstige ex-partner gevoerd worden.

Individuele begeleiding
Als het niet mogelijk is om het scheidingsproces gezamenlijk met je partner te doorlopen is individuele begeleiding ook mogelijk.

Meteen een vrijblijvende afspraak maken?

Pin It on Pinterest

Share This