EEN WINNEND LOT IN DE LOTERIJ!

Post delen:

Het zal je maar gebeuren. Net gescheiden en je ex wint een prijs in de loterij. Balen natuurlijk!
Maar stel, je bent nog niet officieel gescheiden, hoe zit dat dan?

Bijvoorbeeld Erik en Sandra waren getrouwd in gemeenschap van goederen en niet zo lang geleden gescheiden.
Het verzoekschrift, waarin het verzoek staat dat men wil scheiden, was op 15 november 2019 ingediend bij de rechtbank.
De echtscheiding was op 1 maart 2020 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

In januari 2020 viel er een prijs op een lot van de postcodeloterij op de postcode waar Erik en Sandra woonden. Het lot stond op naam van Sandra en de kosten werden van haar rekening afgeschreven.
Erik en Sandra verschillen van mening of dit geldbedrag al dan niet in het gemeenschappelijke vermogen valt en verdeeld zou moeten worden.

Wat blijkt…
De prijs behoort niet tot het gemeenschappelijk vermogen en hoeft niet verdeeld te worden.

Hoe kan dat?
De datum waarop er geen gemeenschappelijk vermogen meer is, is de datum van indiening van het verzoekschrift, dus 15 november 2019.
De prijs is na deze datum gewonnen.
Ondanks dat de scheiding nog niet officieel is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand, valt de prijs niet in het gemeenschappelijk vermogen.

©2021 ALLEBEIVERDER