+31 6 23011431 info@allebeiverder.nl

Waarom kies je voor Allebei Verder?

  • Zorgvuldige begeleiding van de scheiding
    Bemiddelingsvaardigheden voor goede begeleiding op sociaal emotioneel gebied. Uitgebreide kennis van het familierecht voor begeleiding bij de juridische aspecten. Specialist op het gebied van alle financiële en fiscale zaken die belangrijk zijn bij een scheiding. Bianca Bijkerk is aangesloten bij het samenwerkingsverband van zelfstandig werkende scheidingsbegeleiders. Dit samenwerkingsverband wordt gefaciliteerd door de ScheidingsDeskundige. De aangesloten leden versterken elkaar door het delen van kennis en vaardigheden.
  • Allebei Verder brengt alle onderdelen die bij een scheiding relevant zijn in kaart
    Dit geeft je inzicht en duidelijkheid. Bij veel scheidingen worden bepaalde onderdelen vergeten. Dit heeft als gevolg dat soms jaren na de scheiding ex-partners weer om tafel moeten om afspraken te maken. De scheiding begint dan weer gedeeltelijk op nieuw. Advies op maat.
  • Allebei Verder regelt de scheiding van a tot z
    Bianca zoekt uit of het mogelijk is dat één van beiden in de woning kan blijven, waarbij ook de financiering kan geregeld worden. Het convenant wordt volledig opgesteld en doorgestuurd naar de rechtbank. Alle benodigde formulieren worden compleet en correct ingevuld en aangeleverd bij de betreffende instanties.

Kosten

Elke situatie is anders!  AllebeiVerder biedt dienstverlening op maat aan. Hierdoor kunnen de kosten variëren. Het eerste kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos. Op basis van de informatie tijdens dit gesprek, kan er een kostenindicatie gegeven worden. In overleg kan een vaste vergoeding voor het gehele traject of een deel van het traject worden afgesproken. Je weet precies waar je aan toe bent!

Normaal gesproken zijn de kosten voor begeleiding van de scheiding door een mediator gemiddeld € 3.000,-. Als jullie een individuele advocaat in de arm moeten nemen, dan zijn de totale kosten gemiddeld € 8.000,- (bron: NRC Handelsblad, 2 april 2011).

Algemene voorwaarden
Allebei Verder hecht grote waarde aan zorgvuldige afspraken bij onze dienstverlening en werkt daarom altijd met een dienstverleningsovereenkomst en algemene voorwaarden. De dienstverleningsovereenkomst wordt afhankelijk van de gemaakte afspraken op maat gemaakt. De algemene voorwaarden ontvang je bij de dienstverleningsovereenkomst.

Pin It on Pinterest

Share This